Posodobitev orodja MAPP

V oktobru smo posodobili spletno orodje Mapp, ki je zasnovano za celovito vodenje ter spremljanje procesov po modelu kakovosti E-Qalin v vseh fazah ocenjevalnega obdobja. Namen posodobitve je bila večja preglednost in funkcionalnost samega orodja.

Ključne novosti nove verzije so:

  • poenostavljen ocenjevalni obrazec za moderatorje;
  • združili smo Manjše spremembe in Projekte v eno funkcionalnost imenovano “Sprememba”;
  • dodani so bili novi kriteriji za storitev Pomoč na domu – 4.0 verzija (le-ti se bodo prikazali z novim ocenjevalnim obdobjem);
  • skrbniki kriterijev dobijo na el. naslov obvestilo, kadar katera od skupin oceni kriterij;
  • dodali smo zavihek “Izobraževanje E-Qalin”, kjer lahko uporabniki beležijo izobraževanja, katerih so se udeležili v sklopu E-Qalin in priložijo potrdila;
  • pri koraku Analiza pri Kazalnikih smo dodali možnost določitve ciljne vrednosti in trenda pri vsaki fazi;
  • zgoraj desno smo dodali uporabniški gumb, kjer lahko uporabniki spremenijo svoje geslo, pregledajo svojene opravljene obveznosti in najdejo funkcijo Natisni;

V kolikor bi bili v vaši ustanovi zainteresirani za izobraževanja o uporabi aplikacije Mapp, smo vam z veseljem na voljo za dodatne informacije na naslovu mapp@skupina-fabrika.com.