Merjenje zadovoljstva v času epidemije

Glede na razmere v lanskem letu, povezane z epidemijo koronavirusa, ki je temeljito spremenila organizacijo dela ter življenje starostnikov, svojcev in zaposlenih v domovih, smo z raziskavo merjenja zadovoljstva želeli izvedeti, kako situacijo, v kateri smo se znašli, dojemajo vsi deležniki. Zanimalo nas je, ali so se anketiranci počutili varno, ali je bilo za starostnike dobro poskrbljeno, so vprašani dobili dovolj informacij o dogajanju, ali menijo, da so bili sprejeti ustrezni ukrepi, so bili zaposleni razumevajoči in kakšne možnosti stikov so imeli starostniki in svojci.

Raziskava je pokazala, da je večina starostnikov mnenja, da je bilo za njih dovolj dobro poskrbljeno, v smislu nege in oskrbe (86%, n=866), glede na situacijo v kateri so se vsi skupaj znašli. Prav tako jih večina meni, da so bili zaposleni razumevajoči (85%, n=838) ter da je vodstvo sprejelo ustrezne ukrepe za zaščito stanovalcev (85%, n=864). Okrog 82% stanovalcev je mnenja (n=823), da so imeli dovolj možnosti stikov na daljavo z njihovimi svojci.

Zadovoljstvo med svojci o dogajanju in storitvah v domovih v času epidemije je prav tako visoko. Raziskava med svojci je pokazala, da je večina vprašanih (88%, n=903) mnenja, da so bili zaposleni razumevajoči, da je vodstvo sprejelo ustrezne ukrepe za preprečevanje širjenja okužb (87%, n=911), da so imeli občutek, da je svojec v varnih rokah (85%, n=914) ter da so imeli možnost stikov na daljavo s svojimi svojci (85%, n=864). Seveda je bilo tudi kar nekaj pritožb s strani svojcev, ki so se pojavile med odprtim vprašanjem »ali bi želeli karkoli sporočiti«. Te pritožbe so se nanašale predvsem na dejstvo, da svojih najbližjih niso mogli v živo obiskati, na slabšo organizacijo, ki je vladala predvsem v začetnih fazah epidemije, ter na pomanjkanje informacij.

Raziskava med zaposlenimi je pokazala, da je 71% (n=1018) vprašanih mnenja, da je vodstvo sprejelo ustrezne ukrepe za preprečitev širjenja okužb, da so imeli na razpolago zadostno mero zaščitne opreme za delo (71%, n=1012) ter da so se lahko pozanimali o stvareh, ki so jih posebej zanimale (71%, n=970). Veliko zaposlenih je med možnostjo odprtega odgovora navedlo, da si želi pohvaliti svoje sodelavce, saj so se skupaj borili, čeprav jim je zmanjkovalo energije ter da so pokazali kako dobra ekipa so in da se lahko zanesejo drug na drugega.

Skupna ocena zadovoljstva med starostniki, svojci in zaposlenimi v času epidemije kaže, da so domovi za starejše v času epidemije delovali dobro, skrbeli za varnost starostnikov, pretok informacij ter poskušali s skupnimi močmi poskrbeti za zadovoljstvo, informiranost in dobre odnose vseh deležnikov.