Heat-to-Fuel zaključna konferenca

27.4.2022 smo na Dunaju izvedli zaključno konferenco in zadnji partnerski sestanek konzorcija projekta Heat-to-Fuel. S tem se razvojne aktivnosti na projektu, ki je požel veliko zanimanje industrije zaključuje.

Zaključna konferenca je postregla z zanimivimi ključnimi kazalniki tehnične, ekonomske in okolijske uspešnosti projekta. Integracija tehnologij uplinjanja biomase, Fischer Tropsch sinteze, APR in HTL omogoča doseganje 60% kemične učinkovitosti procesa ter več kot 50% konverzije ogljika iz vhodne biomase v tekoča goriva. Nadaljnji napori za optimizacijo sistema bodo usmerjeni v izboljšanje rabe vode, učinkovitejšo integracijo ogrevanja in hlajenja sistemov, ter rabe HTL produktov.

Konzorcij se je zavezal k nadaljevanju razvoja za dvig stopnje tehnološke pripravljenosti nad TRL5. Pri nadaljnjim tehno-ekonomskim analizah in eksploatacije projekta bo pomembno vlogo igralo tudi naše podjetje Skupina FABRIKA, ki bo skupaj z koordinatorjem projekta (GET) delovalo predvsem v smeri vpletanja močnega industrijskega partnerja za izgradnjo demonstracijskega obrata. Zaradi vse večjega pomena razogljičenja družbe ter energetske neodvisnosti EU je tehnologija HtF izjemno zanimiva.

Tehno ekonomska analiza, ki smo jo izvedli za konzorcija je pokazala, da investicija ranga  330 mio € v obrat, ki pretvori 300 kt organskih ostankov (lubje, slama) ter 500 kt lignina (ostanki pri proizvodnji bio-etanola, to ni lignit(!)) letno proizvede več kot 150 mio l biogoriv. To je količina goriva, ki ga porabi flota več kot 100.000 avtomobilov letno pri čemer se okolijska obremenitev teh vozil glede na proizvodnjo fosilnih goril lahko zmanjšana za do 70%.