Izobraževanje procesnih vodij po modelu E-Qalin

Produktiven dan!

S procesnimi vodji smo osvežili znanje vodenja procesov po modelu E-Qalin. Hvala vsem udeležencem ter Pegazov dom Rogaška Slatina za gostitev.

Skupaj zmoremo več!