8. seja konzorcija projekta Heat-to-Fuel

3. in 4. februarja 2021 je potekal 8. sestanek konzorcija projekta Heat-to-Fuel. Tudi ta sestanek, je tako kot prejšnji, potekal preko spleta, saj je bila pandemija COVID-19 še vedno v polnem razmahu. Projekt Heat-to-Fuel je prešel v zadnjo fazo razvoja in zaradi tega je na samem sestanku potekalo veliko zanimiv razprav in usklajevanj konzorcijskih partnerjev z namenom, da se projekt, ki je skozi leta obstoja močno napredoval tudi uspešno zaključi.

Prvi dan so konzorcijski partnerji predstavili opravljeno delo v svojih delovnih paketih ter predstavili prihajajoče delo z namenom lažje organizacije nalog z vsemi projektnimi partnerji. Drugi dan je potekala seja usmerjevalnega odbora (Steering Committee) in izpeljava ostalih individualnih sestankov vezanih na delovne pakete.

Celotni Heat-to-Fuel konzorcij upa, da se bo COVID-19 stanje izboljšalo do te mere, da bo naslednji sestanek spet potekal v živo, in sicer v Firencah pri konzorcijskem partnerju RE-CORD.