Prijava novih Horizon 2020 RIA projektov

V okviru programa Horizon 2020 smo z mednarodnimi parterji prijavili dva nova RIA projekta na področju H2020-LC-SC3-2018-2019-2020 (BUILDING A LOW-CARBON, CLIMATE RESILIENT FUTURE: SECURE, CLEAN AND EFFICIENT ENERGY) na temo:

LC-SC3-RES-37-2020: Combined clean biofuel production and phytoremediation solutions from contaminated lands worldwide (skupno je bilo prijavljenih 18 različnih projektov) ter

LC-SC3-RES-26-2020: Development of next generation renewable fuel technologies from CO2 and renewable energy (Power and Energy to Renewable Fuels) (skupno je bilo prijavljenih 43 različnih projektov).